Kvalitetssäkrad teknik för recirkulation av kemikalier och vatten från zinkfosfateringsprocessen

Diarienummer 2008-00231
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 999 998 kronor
Projektets löptid mars 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://-