Kvalitetssäkrad härdning av limmade karosser

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - C1-4 TMTB
Bidrag från Vinnova 2 260 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00123

Statistik för sidan