Kvalitetssäkrad härdning av limmade karosser

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - C1-4 TMTB
Bidrag från Vinnova 2 260 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - december 2007
Status Avslutat