Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetsmässan 2017

Diarienummer
Koordinator Kvalitetsmässan AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet att uppmärksamma innovativa verksamheter samt sprida erfarenheterna till andra verksamheter i Sverige uppnåddes både på Kvalitetsmässan med många besökare samt med den uppmärksamhet som vinnare av de olika utmärkelserna har fått i media. Vinnarna av respektive utmärkelse brukar bjuda in till studiebesök och seminarier samt bli inbjudna till andra konferenser för att sprida sina erfarenheter. Vi har redan nu noterat att många aktiviteter är inplanerade och skall genomföras under 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det stora antalet besökare som deltog i ett stort antal möten bidrog till en omfattande spridning av innovationer och nytänkande. 3 av 4 deltagare ansåg att de fick med sig ny kunskap och nya idéer hem som är av nytta i utvecklingen den egna verksamheten. En öppen hearing för Sveriges Modernaste Myndighet bidrog till erfarenhetsutbyte inte bara mellan nominerade myndigheter utan för alla som kunde närvara på hearingen. Utöver detta hade vi två nya konceptområden "Den Smarta Staden" och "eHälsotorget" där besökare fick testa framtidens tjänster och produkter.

Upplägg och genomförande

VINNOVA har deltagit i både nominerings- och juryarbetet i utmärkelserna Sveriges DigitaliseringsKommun och SveaPriset, samt arrangerat tre seminarier i konferensprogrammet. Utöver detta har Vinnovas representanter varit involverade i ytterligare sju programpunkter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04477

Statistik för sidan