KvalitetsMässan 2011

Diarienummer 2010-01007
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Kvalitetsmässan
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2011
Status Avslutat