Kvalitet, optimering och kosteffektiva svetsade strukturer - KOST-2010

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 3 774 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01680

Statistik för sidan