Kunskapsplattform för Social Innovation

Diarienummer 2017-05385
Koordinator Malmö högskola - Mötesplats Social Innovation
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning

Syfte och mål

Att föreslå möjliga aktörer, organisering och genomförandeplan för att etablera och vidareutveckla en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring. Denna kunskapsplattform ska nationellt såväl som lokalt och regionalt driva, initiera och genomföra kunskapsspridning/delning, kunskapsutveckling, koppla an till forskning och skapa neutrala plattformar där aktörer från privata, offentliga, idéburna sektorn och akademin kan mötas och dela kunskap för att driva området framåt.

Förväntade effekter och resultat

Att öka kunskapsutvecklingen, kunskapsdelningen och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation och socialt företagande att mötas. Att skapa en nationell plattform med regional och lokal förankring för erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och utveckling. Detta arbete främjar både den samarbetsstruktur som utmärker sociala innovationer och bidrar till att sprida kunskap och medvetenhet till allmänheten, politiken och offentliga aktörer om vad socialt företagande och socialinnovation är, samt dess positiva effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Aktörskonstellationen består av Mötesplats Social Innovation (koordinator), Göteborgs universitet via GU Ventures, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och Umeå universitet. Aktörerna kommer att konkretisera och presentera ett förslag till hur den nationella kunskapsplattformen kan organiseras, vidareutvecklas och drivas. Kartlägga nuläget, vad som görs inom och i samarbete med lärosätena regionalt och nationellt, forskning, utbildning och innovation som lärosätena driver och utvecklar. Identifiera internationell best practice.

Externa länkar

www.socialinnovation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.