Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapsplattform för Social Innovation

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Mötesplats Social Innovation
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte ”Att öka kunskapsutvecklingen, kunskapsdelningen och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation och socialt företagande att mötas” Mål "Att föreslå möjliga aktörer, organisering och genomförandeplan för att etablera och vidareutveckla en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring. Målet är uppfyllt och vi har fått möjlighet att inkomma med en ansökan för att etablera plattformen.

Långsiktiga effekter som förväntas

När vi i höstas fick möjlighet att inkomma med en gemensam ansökan startade dialog och förankringsarbete inom och mellan lärosätena. Energin och ambitionen kring att etablera plattformen har sedan start varit mycket hög. Ambitionen från samtliga aktörer har varit att vi ska komma vidare och skapa förutsättningar för att etablera och implementera plattformen. Det är nu 7 lärosäten som gemensamt skriver en ansökan för att få möjlighet att etablera plattformen.

Upplägg och genomförande

Vi upplever att upplägg och genomförande har fungerat väl. Projektet har lagt stor vikt vid förankringsarbete, vilket har haft stor betydelse för resultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2017

Diarienummer 2017-05385

Statistik för sidan