Kunddrivna tjänster för äldre - De grå pantrarna som medutvecklare och innovatörer

Diarienummer 2007-02893
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - mars 2011
Status Avslutat