Kunddrivna tjänster för äldre - De grå pantrarna som medutvecklare och innovatörer

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02893

Statistik för sidan