Kund i nätet - flera dimensioner av mobila tjänster

Diarienummer 2007-02498
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - maj 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.sics.se/~stny/kund