KT Klusterkonferens 2009

Diarienummer 2008-04145
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juli 2010
Status Avslutat