Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kreativ och systematisk innovationsledning med Set-Based Innovation

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 439 338 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att utveckla främst Swerea IVF och IUC dalarna i sin roll som intermediära aktörer för att föra ut forskningsresultat om metoden ISBD. Detta mål har uppfyllts väl. Ett annat syfte har varit att sprida information om metoden vilket vi gjort genom artiklar i tidskrifter av populär typ.

Långsiktiga effekter som förväntas

En effekt är att metoden att införa SBI har spridits till fler med intermediär roll och till företag som kan använda metoden i sin verksamhet. En effekt är att företag som använt metoden har fortsatt att driva de projekt som startas upp, mot realiserad produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållit relevanta partners och projektgruppen har haft de kunskaper och resurser som behövts. Uppsatta mål har varit realistiska. Ambitionen att sprida kunskap till fler aktörer av intermediär natur och företag gör att många blir inblandade och detta medför krav på koordination, även från de som är på den mottagande sidan, vilket varit svårt. Av detta skäl begärde vi förlängning av projektet för att inkludera fler mottagare av projektets resultat. Idén att ha utlysningar som är inriktade på att sprida publicerad kunskap är bra och har fyllt et tomrum som ibland finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04533

Statistik för sidan