Kostnad för avbeställd flygbiljett

Diarienummer 2010-01654
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 2 523 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010