Koordinatstyrd fixering

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 270 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02887

Statistik för sidan