Koordinatstyrd fixering

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 270 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - februari 2010
Status Avslutat