Konferensstöd NeuroMath

Diarienummer 2008-02396
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Kungl. Vetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.agora.kva.se