Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan HSS09

Diarienummer 2008-03978
Koordinator Luleå tekniska universitet - LTU Innovation
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar