Konceptmetodik för hel flygfarkost

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2014
Status Avslutat