KOMPROD Kompetensutveckling inom produktionsmetode

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 610 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - oktober 2007
Status Avslutat

Externa länkar