Kompletterande ansökan till Stålforskningsprogrammet

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2010
Status Avslutat