Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Komplett processimulering av komposittillverkning

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att utveckla metodik för att koppla samman simuleringar av komposittillverkningsprocessens olika delsteg. Projektet har visat att simuleringar av tillverkningsprocesserna kan förbättras genom att beakta de olika delprocessernas inverkan på efterföljande steg. Projektet har också visat hur detta skall göras på ett effektivt sätt genom att utvärdera vilka delprocesser och mekanismer som har störst betydelse för utfallet av tillverkningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till att kunna förutsäga tillverkningsprocessen på ett effektivare sätt. Genom detta kan utvecklingstider minskas och komponenter tillverkas med högre noggrannhet. Den generiska kunskap som projektet skapat kommer att kunna spridas till andra sektorer som bil- och vindkraftsindustri genom institutet Swerea SICOMP. Projektet har gjort gruppen mer attraktiv för framtida forskningsprogram. T.ex. kommer GKN Aerospace och Swerea SICOMP att samarbeta med andra forskningsutförare i det kommande EU FP7-projektet ENOVAL inom området processimulering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan GKN Aerospace och Swerea SICOMP. Utvecklingen av simuleringsmetoder och karakterisering av material och processer har utförts av Swerea SICOMP. Projektet har letts av GKN som har definierat kravbilden och tillverkningsprocesserna. GKN har också tillverkat komponenter för verifiering av simuleringsmetoderna. Den tekniska kompetensen hos båda bolagen har utnyttjats på bästa sätt för att driva projektarbetet effektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01223

Statistik för sidan