Kompetensspridning och implementering, KOMIMP

Diarienummer 2007-01417
Koordinator Upplands Lokaltrafik Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 927 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2009
Status Avslutat