Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommersialisering ur komplexa samverkansmiljöer

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att väsentligt öka kommersialiseringsgraden av resultat som genereras av parterna i komplexa samverkansmiljöer, med fokus på VINN Excellence Centers. Projektets målsättningar är att: Utveckla modeller, metoder och expertis för praktisk hantering av IP och kommersialisering av resultat ur komplexa samverkansmiljöer. öka deltagande parters kunskapsnivå gällande hantering och kommersialisering av IP. Skapa norm för hantering av kommersialisering ur forskning vid KTH Sprida resultat och erfarenheter nationellt, men fokus på andra VINN Excellence Centers.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets kortsiktiga effekter blir att KTH holding och övriga högskolor som tar del av resultaten kommer få tillgång till bättre processer och verktyg för att kunna hantera de resultat som genereras i komplexa samverkansmiljöer. På längre sikt hoppas vi att detta ska bidra till positiva attityder bland forskare till kommersialisering av deras resultat och en trygghet att resultaten hanteras på ett professionellt och för alla deltagande parter gynnsamt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt: a) En intervjubaserad undersökning för att kartlägga deltagarnas drivkrafter och vad som krävs för att uppnå en ökad kommersialiseringsgrad. b) Benchmarking mot andra universitet nationellt och internationellt för att få en uppfattning av vilka processer som idag används vid kommersialisering ur komplexa samverkansmiljöer c) Utveckling av förbättrade processer och verktyg för hantering av Resultat. d) Implementation av de i c) utvecklade komponenterna i två excellenscentra, BiMaC Innovation och Sustainable Communications.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00572

Statistik för sidan