Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommersialisering av miniatyriserade ventiler för användning i medicinskteknisk utrustning

Diarienummer
Koordinator MULTUSMEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att marknadsföra bolagets teknik för att attrahera kapital för att påbörja produktifiering och kommersialisering. Projektet syftade även till att utveckla bolagets produktstrategi, samt att öka kompetensen hos nyckelpersoner. Projektet har genomfört uppställda aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat intresset för MultusMEMS miniatyriserade ventiler och bolaget i sig. Ny värdefull information har kommit fram i kontakter med underleverantörer, investerare och andra intressenter. Informationen har använts till att utveckla produktstrategin.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett systematiskt med flera olika kontakter med underleverantörer och kunder för att förstå sourcing-kedjan för medicintekniska produkter. Kompetenshöjning har skett via strategiska utbildningar. Resor, mail och telefonsamtal har använts för möta investerare och andra intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01951

Statistik för sidan