KOmbinerad Mobilitet - ImPlementering i Sverige (KOMPIS)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 8 288 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst - MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Projektet ska koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst, första period (2017 2020) utan att göra anspråk på att äga eller driva alla ingående aktiviteter.

Förväntade effekter och resultat

- Kollektivtrafiken har i flera regioner, varav minst en storstadsregion, på ett koordinerat och anpassat sätt tillgängliggjort relevant utbud för digital 3:e-partsförsäljning, vilket möjliggör framväxten av KM-tjänster - Minst tre KM-tjänster finns igång, level 2 eller 3 - Undersökning av hur förändrad policy kring exempelvis mobilitet som tjänsteförmån och nya biljettyper har påbörjats. - Ett ramverk för utvärdering effekter, framför allt ur perspektivet samhällsnytta, av KM-tjänster har tagits fram och applicerats.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bedrivas med ett koordinerande och stimulerande fokus. Koordinering avser olika initiativ inom kombineras mobilitet och MaaS i Sverige, initierat av såväl offentliga, men även privata aktörer. Ett verktyg i detta kommer vara samverkansplattformen, som syftar till samverkan, transparens och informationsspridning av aktiviteter och resultat inom området. Projektet kommer också att kunna stimulera väsentliga aktiviteter inom färdplanen genom utlysningar under Drive Sweden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 december 2020

Diarienummer 2017-02468

Statistik för sidan