Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KOmbinerad Mobilitet - ImPlementering i Sverige (KOMPIS)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 8 288 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet KOMPIS startades 2017 för att stödja och påskynda implementering av färdplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst. -Skapat ett ekosystem av aktörer som samverkar med varandra för att uppnå detta, genom Kompis MeetUps, Kompis bibliotek och nyhetsbevakning, genom stöd till aktörer och till olika lagstiftningsprocesser inom området och genom att samla relevanta myndigheter till en gemensam vision och målbild i hur kombinerad mobilitet som tjänst kan bidra till de transportpolitiska målen. I bifogad slutrapport kan man läsa mer specifikt om vilka resultat som uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

KOMPIS har på ett tydlig sätt bidragit till att flytta fram Sveriges positioner inom området Kombinerad Mobilitet som tjänst, och har på ett konkret sätt bidragit till både kunskapshöjning, och till skapandet av ett eko-system och nätverk av aktörer och organisationer som delar visionen om att delad mobilitet kan spela en viktig roll i att nå nödvändiga och viktiga mål mot ett hållbart transportsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med utgångspunkt i Färdplanen och även innehållsmässigt organiserats utifrån denna. Färdplanens styrgrupp , som bildats och konstituerats under projektets ledning, har bestått utav publika organisationer som har störst ansvar för genomförande (istället för projektparterna), vilket har varit en styrka i projektet. Tematiskt har innehållsfrågorna letts av både personer , i och utanför projektet vilket gett oss kopplingar till andra viktiga initiativ. Mycket av projektarbete har också genomförts genom att stötta externa aktörer .

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2021

Diarienummer 2017-02468

Statistik för sidan