Kombinerad Economizer och katalysator för fartygsmotorer

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Energy Systems Aktiebolag - Göteborgs Energy Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 458 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - augusti 2011
Status Avslutat