Kollektivtrafik - medfinansiering av EU-projekt

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 068 780 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - september 2010
Status Avslutat