Kollektiv förmåga

Diarienummer
Koordinator INFLUENCE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00366

Statistik för sidan