Kollektiv förmåga

Diarienummer 2010-00366
Koordinator INFLUENCE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - december 2010
Status Avslutat