Koherenta optiska högkapacitetssystem och (100G) nät implementering av dessa

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02960

Statistik för sidan