Klustersamarbete 4-5 juni 2009, Frankrike, Sverige

Diarienummer
Koordinator Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01907

Statistik för sidan