Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att demonstrera att den nya teknologin som utvecklats för uppvärmning av djupgående tumörer är säker och kliniskt tillämpbar. Målet med initieringsfasen var att utveckla en klinisk prototyp av hypertermisystem för att behandla tumörer i huvud och hals och att säkerställa att systemet uppfyller de reglerande krav som gäller för att kunna användas kliniskt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Projektet har till stor del följt den planerade processen enligt ansökan. Systemet är kapabelt att fokusera uppvärmningen och etiskt godkännande ska sökas snart.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet slutför det prekliniska steget i utvecklingen av hypertermisystemet, d.v.s. att uppgradera det till en klinisk prototyp som uppfyller alla reglerande krav för kliniskt bruk. Målet kan klassificeras som att befordra projektet från stadium TRL4 till TRL5 för att kunna påbörja den första kliniska studien. Vi planerar att behandla patienter med avancerade huvud- och halstumörer för att förbättra deras dåliga prognos. Genomförbarhetsstudien kommer att omfatta patienter med mindre lokala upprepningar av olika huvud- och halscancer inom tidigare bestrålad volym.

Upplägg och genomförande

Gruppen vid Chalmers ansvarade för den tekniska utvecklingen, medan den kliniska partnern (SU) har varit direkt involverad i konstruktionsprocessen för att säkerställa optimala lösningar för kliniskt bruk. Vidare har samarbetet mellan projektparterna stärkts under projektet genom möten och feedbacksessioner som hjälpte till att undersöka potentiella risker och eliminera suboptimala lösningar. Projektet möjliggjorde att utvidga gränserna för vetenskap och teknik, vilket ger resurseffektiva lösningar som bidrar till en ökad förståelse för tekniken hos läkare och vårdpersonal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01439

Statistik för sidan