Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

Diarienummer 2017-01439
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Att utveckla kliniskt hypertermi-system för att behandla djupa såväl som ytliga tumörer i huvud och nacke med exakt temperatur och rumslig kontroll som ska godkännas för en fas I-studie hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Vi kommer att verifiera konceptet på fantom samt överensstämma den med lagstadgade krav att kunna använda den kliniskt.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt strävar vi efter att förbättra den dåliga prognosen hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Den starka förbättringen av effektiviteten av strålbehandling och kemoterapi genom hypertermi har visats i randomiserade studier. Ännu viktigare, utan ökad risk för biverkningar. Vår nya teknik har potential att uppnå högre tumörtemperaturer som har visats vara högt korrelerade med behandlingsresultatet. Vidare möjliggör vårt system behandling av både djupa och ytliga tumörer.

Planerat upplägg och genomförande

M1-3: Utveckling av halsapplikatorn M4-6: Stödram för applikatorn D: Experimentellt verifierad fokuseringsförmåga hos halsapplikatorn M1-6: Uppgradering av förstärkarsystemet D: Demonstrerat precision och noggrannhet av förstärkarsystemet M6-8: Kompakt lösning av vattenkylning M8-10: Huvudapplikator D: Experimentellt verifierade fokuseringsförmåga hos huvudapplikatorn med nya vattenbolusen M10-11: Grafiskt användargränssnitt D: Användarmanual med instruktioner hur man använder systemet M12: Ansökan för IDE och etiskt godkännande M: månad; D: leverans

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.