Klinisk Urinblåsecancerbehandling: Tilläggsansökan till Affibody-Medierad Tumörmålsökning

Diarienummer
Koordinator Haldex Holding AB - Haldex Holding AB
Bidrag från Vinnova 542 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01797

Statistik för sidan