Klinisk studie av regenerativ behandling av total ryggmärgsskada med implantat och tillväxtfaktor

Diarienummer
Koordinator BioArctic Neuroscience AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01744

Statistik för sidan