Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klinisk prövning av PDGF-BB för behandling av Parkinsons sjukdom

Diarienummer
Koordinator NeuroNova AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01724

Statistik för sidan