Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatanpassning av infrastrukturen en förstudie

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Avdelningen för Betongbyggnad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - september 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov inom området infrastrukturens anpassning till klimatförändringar. Fokus ligger på svenska förhållanden.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en serie prioriterade förslag till forskningsprojekt inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas med en litteraturstudie. I projektet planeras även studiebesök till objekt där arbete med klimatanpassning pågår (t.ex. byggnation av skyddsvallar) och ett begränsat antal intervjuer med personer som arbetar praktiskt med klimatförändringar vid t.ex. Trafikverket, kustnära kommuner, SKR samt SMHI. Litteraturstudien, erfarenheter från studiebesök och intervjusvar kommer att analyseras och sammanställas i en rapport. Den viktigaste delen i rapporten kommer att vara ett kapitel som innehåller prioriterade förslag på forskningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2023

Diarienummer 2022-02421

Statistik för sidan