Klimat- och miljökalkylverktyg för personresor

Diarienummer
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 980 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01276

Statistik för sidan