Keramer i hybridelektriska fordon

Diarienummer
Koordinator Effpower Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00519

Statistik för sidan