Keramer i hybridelektriska fordon

Diarienummer 2009-00519
Koordinator Effpower Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - november 2009
Status Avslutat