Kemisk oxidation med KEMOX för marksanering

Diarienummer
Koordinator Detox Aktiebolag - Detox AB
Bidrag från Vinnova 342 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03636

Statistik för sidan