Kemisk oxidation med KEMOX för marksanering

Diarienummer 2008-03636
Koordinator Detox Aktiebolag - Detox AB
Bidrag från Vinnova 342 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar