Katalysator 1 fortsättningsprojekt

Diarienummer 2006-00850
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - december 2006
Status Avslutat