Katalysator 1 fortsättningsprojekt

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - december 2006
Status Avslutat