Kassettbaserad blodcellräknare för patientnära diagnostik

Diarienummer
Koordinator Boule Medical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2009
Status Avslutat