Kartläggning av IT och IT-användning för ett hållbart samhälle

Diarienummer 2008-03493
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 356 250 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.iiiee.lu.se/site.nsf/AllDocuments/BA57FE7A000B2256C12574F2004829D5