Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av IT och IT-användning för ett hållbart samhälle

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 356 250 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 maj 2021

Diarienummer 2008-03493

Statistik för sidan