Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av innovationsmiljöer i Smarta Städer

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

I Sverige och internationellt har nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa fram som ett svar på att möta samhälls utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs, innovationsplattform för att ta några exempel. Alla dessa miljöer har som syfte att främja flernivåsamverkan, innovation och problemlösning. Syftet med rapporten är att ge en bild av hur dessa nya innovationsmiljöer växer fram som styrverktyg för att driva hållbar stadsutveckling. I anslutning till rapporten har även gjorts en kartläggning och klassificering av svenska innovationsmiljöer för hållbara städer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet levererade en kartläggning av innovationsmiljöer kopplat till smarta städer samt en litteraturöversikt som förklarar bakgrunden till dessa miljöer och hur dessa kan karaktäriseras.

Upplägg och genomförande

Baserat på en forskningsöversikt utreder rapporten begrepp och beskriver hur test- och innovationsmiljöer har utvecklats till att bli viktiga medel för att möta samhällsutmaningar på systemnivå. Som komplement har en kartläggning och klassificering av svenska innovationsmiljöer för hållbara städer genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05092

Statistik för sidan