Jämställdhet och hållbarhet - glappet mellan politik och praktik i transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för globala studier
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - januari 2015
Status Avslutat