Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämställdhet och hållbarhet - glappet mellan politik och praktik i transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för globala studier
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - januari 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03334

Statistik för sidan