jämställdhet inifrån - bokprojektet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02936

Statistik för sidan