Jämställda transporter - en genusanalys av transporträttslig reglering

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Juridiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 255 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - februari 2014
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03289

Statistik för sidan