Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämlikhetens syntax, ett verktyg för att uttrycka och implementera jämlikhet och inkludering

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 998 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Social hållbarhet
Ansökningsomgång Social hållbarhet i den fysiska miljön

Syfte och mål

Projektet syftar till att iterativt utveckla ”Jämlikhetens syntax”, ett verktyg som kan stötta kommuners arbete med jamlikhetsmal och hur man når dessa i sina utvecklingsprocesser. Projektets mål är: 1. Att identifiera monster i den fysiska miljon som stodjer jamlikhet och inkludering. 2. Att definiera och testa monstren i pagaende och planerade plan- och byggprojekt som valts ut av de fem kommuner som är med i projektet. 3. Att sammanstalla och publicera "Jamlikhetens syntax" i ett oppet format som passar kommunernas behov och en vetenskaplig artikel per projektar.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att utforma "Jämlikhetens syntax" baserat på att den ska kunna användas i tidiga faser och stödja jämlikhet och inkludering genom hela stadsutvecklingsprocessen. Att utveckla en syntax som är grundad i empiriska studier kommer också att bidra till förståelsen av vad som är platsspecifikt och vad som kan tas som en allmän platskvalitet som stödjer jämlikhet. Projektets iterativa karaktär är en viktig drivkraft för spridning och implementering, eftersom projektresultaten testas av och sprids i de deltagande kommunerna redan under projektets genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av ett transdisciplinärt team från två universitet och fem svenska kommuner. Dess "hjärtslag" består av en serie samskapande workshopar, som används för gemensam problemformulering, datainsamling och analys baserad på utvecklingsprojekt som valts ut av kommunerna. Projektlängden på fyra år ger oss möjlighet att följa kommunala stadsutvecklingsprojekt longitudinellt och arbeta tillsammans med personalen genom flera iterationer för att identifiera, formulera och pröva syntaxer som stödjer jämlikhet i projekten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2021

Diarienummer 2021-02810

Statistik för sidan