Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITS for Sustainable Transport at ITS VK 2009

Diarienummer
Koordinator SWECO Infrastructure AB - SWECO Infrastructure AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04168

Statistik för sidan