ITS for Sustainable Transport at ITS VK 2009

Diarienummer
Koordinator SWECO Infrastructure AB - SWECO Infrastructure AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04168

Statistik för sidan