ITEA2/OPENPROD

Diarienummer 2009-00379
Koordinator MathCore Engineering AB
Bidrag från Vinnova 2 830 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juli 2012
Status Avslutat