Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2-MODELISAR

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6280, CTP
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med MODELISAR är att integrera modell-baserad utveckling i modelleringsspråket Modelica med automatisk generering av mjukvarukomponenter för inbyggda system baserat på AUTOSAR-standarden. MODELISAR riktar sig främst mot fordonsindustrin och har som ett viktigt mål att ta fram en öppen standard, functional mockup interface (FMI), för att möjliggöra integration av simuleringsmodeller och programvara för styrsystem från olika verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

MODELISAR och FMI förväntas möjliggöra simulering och kodgenerering genom hela produktutvecklings- cykeln baserat på systemmodeller (avancerade multi-disciplinära processmodeller kombinerat med modeller av styrssytem) utvecklade i Modelica. Genom att arbeta med ett standardiserat gränssnitt (FMI) kan man tidigt visualisera beteenden och testa delsystem innan fysiska prototyper finns tillgängliga. Detta gör att mekatroniska system i fordon kommer att kunna utvecklas och kvalitetssäkras betydligt effektivare och snabbare än vad som är möjligt idag.

Upplägg och genomförande

MODELISAR är en del av EUREKAs ITEA2-kluster, och är ett samarbete mellan 30 partners i 5 europeiska länder. Konsortiet består av fordonstillverkare, leverantörer av IT-baserade stödsystem och simulerings- verktyg, samt universitet och forskningsinstitut. Projektet består av fem arbetspaket (WP). FMI-standarden för sammankoppling av simuleringsmodeller och programvara baserad på AUTOSAR-komponenter utvecklas i WP2 baserat på krav från både fordonsindustrin och från verktygsleverantörer. Inom WP2 utvecklas också metoder och principer för simulering av sammansatta mekatroniska system (co-simulering). Simuleringsverktyg och PLM (Product Lifecycle Management) stödsystem utvecklas för att stödja integrerad simulering baserat på standarden. FMI och verktygskedjan valideras genom att ett antal praktiska tillämpningsfall genomförs inom ramen för WP3 och WP4. WP1 utgör projektledning och leds av Dassault Systemes i Frankrike. Inom den svenska delen av projektet samarbetar Dynasim och Volvo Technology med att integrera modellering, simulering och kodgenerering med verktyg för PLM processstöd. En komplett modell-till-kod kedja kommer demonstreras i PLM-verktyget CATIA V6 från Dassault Systemes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02385

Statistik för sidan