ITEA Martes - Telelogic

Diarienummer
Koordinator Telelogic AB (publ) - Telelogic AB
Bidrag från Vinnova 720 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00267

Statistik för sidan