ITEA-FLEXI - Flexibel Global Produktutveckling och Integration

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research, Västerås
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-04062

Statistik för sidan