ITEA-FLEXI - Flexibel Global Produktutveckling och Integration

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar