ITEA-ESNA

Diarienummer
Koordinator Vendolocus Development AB
Bidrag från Vinnova 370 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03186

Statistik för sidan